Dictionare online DICTIONAR TERMENI-FINANCIARI - obligatiune

 
Formular cautare
 
Panou control
 
 
 
Rezultate: 50 pentru obligatiune
Obligatiune-an(<i>Bond year</i>)<br> Obligatiune cu o valoare nominala de 1.000$ aflata in circulatie timp de un an. Obligatiunea-an este folosita la calcularea duratei medii de viata a unei emisiuni de obligatiuni si a costului net cu dobanda, in principal pentru emisiunile de obligatiuni municipale in serie care ajung la scadenta anual, de-a lungul unei perioade de cativa ani.
Obligatiune(<i>Bond</i>)<br> (1) Instrument financiar de credit, purtator de dobanda sau cu discont, care reprezinta o datorie pe termen lung, emisa de autoritatile publice sau de corporatii. Emitentul plateste dobanda la intervale de timp specificate (de regula semestrial) si rascumpara obligatiunile atunci cand imprumutul este programat sa fie rambursat, adica la data scadentei (maturity date) sau mai devreme, la data rascumpararii (call date). Detinatorii obligatiunilor au un document de tip IOU de la emitent, dar nu au drepturi in cadrul companiei asa cum au actionarii. O obligatiune poate fi la purtator sau nominativa, in forma materializata sau in forma dematerializata. O obligatiune garantata (secured bond) este garantata de un colateral (de exemplu, un activ fix) care poate fi vandut de catre detinatorul obligatiunii in cazul in care emitentul nu plateste dobanda sau principalul atunci cand acestea devin scadente. O obligatiune negarantata (unsecured bond/debenture) este garantata de integritatea companiei emitente si nu de un anumit colateral. O obligatiune convertibila confera detinatorului acesteia dreptul de a converti obligatiunea in alte instrumente financiare ale companiei emitente la o data viitoare si in anumite conditii prestabilite. (2) De asemenea, in finante, este obligatia unei persoane de a achita datoria contractata de catre altcineva in cazul in care debitorul nu isi indeplineste obligatiile de plata.
Obligatiune cu discont(<i>Discount bound</i>)<br> Obligatiune care se tranzactioneaza pe piata la un pret mai mic decat valoarea sa nominala.
Obligatiune cu cupon zero(<i>Zero-coupon bond</i>)<br> Obligatiune care nu face plati periodice ale dobanzii catre detinatorul sau. O obligatiune cu cupon zero este emisa cu un discont fata de valoarea sa nominala si creste treptat in valoare pe masura ce se apropie de scadenta. Astfel, venitul unui investitor dintr-o obligatiune cu cupon zero provine doar din cresterea in valoare. Plata finala la scadenta cuprinde atat dobanda acumulata, cat si principalul.
Obligatiune ipotecara(<i>Mortgage bond</i>)<br> Instrument financiar de credit pe termen lung garantat prin ipotecarea unui anumit activ al emitentului - de regula, un activ fix, cum ar fi o proprietate imobiliara. In cazul in care compania emitenta nu isi indeplineste obligatiile de plata fata de detinatorii obligatiunilor, acestia au drepturi directe asupra activului oferit drept garantie. Daca in contractul obligatiunii se stipuleaza ca acesta este un contract „deschis“ (open-ended), compania mai poate folosi activul oferit drept colateral pentru acest imprumut si pentru alte imprumuturi. Obligatiunile deschise confera tuturor detinatorilor de obligatiuni drepturi egale asupra colateralului comun sau o „prioritate“ egala, adica nici un detinator de obligatiuni nu are prioritate in fata altui detinator de obligatiuni. Daca obligatiunea este inchisa (closed-end), primul creditor are un „statut superior“, adica este primul care are dreptul asupra proprietatii ipotecate. Cu aceeasi proprietate mai pot fi garantate si alte imprumuturi, insa drepturile urmatorilor detinatori de obligatiuni sunt inferioare drepturilor detinatorilor anteriori de obligatiuni.
Obligatiune garantata(<i>Guaranteed bond</i>)<br> Obligatiune emisa de o companie pentru care platile dobanzii si principalului sunt garantate de una sau mai multe companii diferite de cea emitenta.
Obligatiune convertibila(<i>Convertible bond</i>)<br> Obligatiune care poate fi schimbata cu un numar de actiuni comune, la un pret prestabilit. De regula, aceasta conversie este facuta la cererea detinatorului de obligatiuni, nu a companiei, desi pot avea loc conversii fortate din cauza unor evenimente cum ar fi preluarile. In general, obligatiunile convertibile sunt purtatoare de dobanda, insa exista si obligatiuni cu cupon zero convertibile. Aceste obligatiuni tind sa ofere rate ale dobanzii mai scazute decat cele ale pietei in schimbul posibilitatii conversiei acestora intr-un numar de actiuni comune ale companiei emitente.
Obligatiune generala(<i>General obligation (GO) bond</i>)<br> Obligatiune municipala pentru care platile dobanzii si principalului sunt garantate cu toate resursele financiare ale emitentului si cu puterea fiscala a acestuia. Puterea fiscala o poate constitui un impozit ad valorem nelimitat sau un impozit limitat, de obicei, pe o proprietate imobiliara ori alte impozite, cum ar fi impozitul pe venit sau pe vanzari. Acest lucru face ca o obligatiune generala sa fie de o calitate mai buna decat emisiunile garantate cu veniturile generate de un anumit proiect. De asemenea, mai este denumita full-faith-and-credit bond.
Obligatiune perpetua(<i>Perpetual bond</i>)<br> Obligatiune care nu are o data a scadentei, nu este rascumparabila si plateste o dobanda constanta la infinit. Pretul obligatiunilor perpetue fluctueaza foarte mult odata cu modificarea ratelor dobanzii pe termen lung. Foarte rara in Statele Unite.
Obligatiune de agentie(<i>Autority bond</i>)<br> In Statele Unite, obligatiune emisa de catre o agentie guvernamentala cum ar fi Port Authority of New York and New Jersey, sau Los Angeles Department of Water and Power. Obligatiunile sunt platite de obicei din veniturile agentiei si nu din veniturile generale ale statului sau ale orasului in care functioneaza agentia.
Obligatiune in eurodolari(<i>Eurodollar bond</i>)<br> Obligatiune pentru care platile dobanzii si principalului sunt efectuate in eurodolari. O astfel de obligatiune nu este inregistrata la Securities and Exchange Commission si, de regula, poate fi vanduta la o rata a dobanzii mai scazuta decat ratele dobanzii platite in Statele Unite.
Obligatiune la purtator(<i>Bearer bond</i>)<br> Obligatiune emisa in forma materializata pentru care numele proprietarului nu este inregistrat in evidentele corporatiei sau ale autoritatii administrative emitente si nici inscris pe certificatul obligatiunii. Deoarece nu exista nici o forma de inregistrare a proprietatii, se presupune ca simpla posesiune a certificatului probeaza proprietatea asupra obligatiunii. In Statele Unite, de la 1 iulie 1983 s-a interzis ca obligatiunile municipale sa fie vandute la purtator, pentru ca dobanda lor sa fie scutita de impozitul federal pe venit.
Obligatiune nerascumparabila(<i>Noncallable bond</i>)<br> Obligatiune care nu poate fi rascumparata la optiunea emitentului inainte de data specificata a scadentei.
Obligatiune cu colateral(<i>Collateral trust bond</i>)<br> Emisiune de obligatiuni de corporatie care este garantata cu un portofoliu de instrumente financiare detinut de o banca comerciala sau de un alt administrator. Astfel de obligatiuni sunt emise, de obicei, de corporatiile mama care iau cu imprumut si garanteaza cu actiunile filialelor detinute integral.
Obligatiune de capitalizare(<i>Capital-appreciation bond</i>)<br> Vezi Obligatiune cu cupon zero (Zero-coupon bond).
Obligatiune rascumparabila(<i>Callable bond</i>)<br> Obligatiune care poate fi rascumparata de catre emitent la un pret predeterminat, inainte de data stabilita a scadentei.
Obligatiune cu cupon(<i>Cupon bond</i>)<br> Obligatiune emisa in forma materializata, prevazuta cu cupoane detasabile care trebuie prezentate emitentului sau agentului de plati al acestuia pentru a incasa platile semestriale ale dobanzii. Deoarece aceasta este o obligatiune la purtator, persoana care prezinta cuponul are dreptul sa incaseze dobanda. In Statele Unite, inainte de iulie 1983, majoritatea obligatiunilor municipale erau emise sub forma de obligatiuni cu cupon. Legea a impus ca majoritatea obligatiunilor municipale vandute de atunci incoace sa fie in forma nominativa sau in forma dematerializata pentru ca dobanda lor sa fie scutita de impozitul federal pe venit.
Obligatiune de economii(<i>Savings bond</i>)<br> Instrument financiar de credit netranzactionabil emis de Trezoreria Statelor Unite cu valori nominale relativ mici (cuprinse intre 50$ si 10.000$) in special pentru investitorii individuali. Detinatorii obligatiunilor au dreptul sa restituie obligatiunile in orice moment dupa o perioada de sase luni de la emitere. Dobanda este scutita de impozitele statale si locale (dar nu si federale) pe venit. Vezi Series EE Bonds si Series HH Bonds.
Obligatiune de trezorerie(<i>Treasury bond</i>)<br> Instrument financiar de credit, pe termen lung emis de guvernul Statelor Unite. Din aprilie 1986, emisiunile noi de obligatiuni de trezorerie sunt nerascumparabile, au o scadenta de 20 sau 30 de ani, sunt disponibile numai in forma dematerializata si au o valoare nominala minima de 1.000$.
Obligatiune de corporatie(<i>Corporate bond</i>)<br> Instrument financiar de credit emis de o corporatie, spre deosebire de unul emis de o agentie guvernamentala sau de o municipalitate. In Statele Unite, obligatiunile de corporatie au urmatoarele patru caracteristici: (1) veniturile obtinute de investitorii in aceste obligatiuni sunt impozabile; (2) au o valoare nominala de 1.000$; (3) toate obligatiunile care fac parte din aceeasi emisiune ajung la scadenta in acelasi timp - si sunt achitate dintr-un fond de amortizare creat in acest scop; (4) sunt tranzactionate la marile burse, iar preturile lor sunt publicate in ziare.
Obligatiune cu prima(<i>Premium bond</i>)<br> Obligatiune care se tranzactioneaza la un pret mai mare decat valoarea sa nominala. Acest pret nu cuprinde dobanda acumulata care trebuie platita in momentul in care obligatiunea este cumparata. Atunci cand o obligatiune cu prima este rascumparata inainte de scadenta, emitentul plateste de regula un pret mai mare decat valoarea nominala, desi acest pret poate fi mai mic decat cel la care se tranzactiona obligatiunea la momentul rascumpararii.
Obligatiune cu amortizare(<i>Sinker</i>)<br> Termen din jargon pentru o obligatiune municipala cu fond de amortizare.
Obligatiune garantata(<i>Secured obligation</i>)<br> Instrument financiar de credit pentru care platile dobanzii si principalului sunt garantate cu un activ fix.
Obligatiune de trend(<i>Bellweather</i>)<br> Pe piata obligatiunilor este obligatiunea de trezorerie pe termen lung cel mai recent emisa, considerata in general un indicator al directiei si amplitudinii variatiilor preturilor.
Obligatiune mica(<i>Baby Bond</i>)<br> In Statele Unite, obligatiune cu o valoare nominala mai mica de 1.000$, de obicei cu o valoare nominala de la 500$ la 25$. Aceste obligatiuni sunt emise in principal de catre administratiile publice locale pentru a oferi investitorilor cu venituri medii o modalitate de a cumpara obligatiuni scutite de impozit, cu o valoare nominala mica. Insa, costurile ocazionate de emitere, distribuire si procesare sunt mari in comparatie cu capitalul de incasat de autoritatea emitenta, iar piata acestor obligatiuni are un grad redus de lichiditate.
Obligatiune in dolari(<i>Dollars bond</i>)<br> Obligatiune care este cotata si tranzactionata in functie de pretul sau in dolari, nu de randamentul sau pana la scadenta. De obicei, este cazul obligatiunilor municipale bazate pe venituri.
Obligatiune straina in dolari(<i>Yankee bond</i>)<br> Obligatiune cu valoarea nominala exprimata in dolari, emisa in Statele Unite de catre bancile si corporatiile straine.
Obligatiune garantata de o marfa(<i>Commodity-backed bond</i>)<br> Obligatiune pentru care platile dobanzii si/sau plata principalului la scadenta se fac in functie de pretul unei marfi, cum ar fi argintul sau aurul. Desi o astfel de obligatiune plateste o rata a dobanzii destul de mica la momentul emiterii, ea ofera investitorului protectie impotriva inflatiei deoarece in acest caz pretul marfii (aur, argint) va creste.
Obligatiune pe termen lung(<i>Long bond</i>)<br> (1) Obligatiune care ajunge la scadenta in mai mult de 10 ani. Deoarece aceste obligatiuni angajeaza banii investitorilor pe o perioada lunga de timp, ele sunt mai riscante decat obligatiunile pe termen mai scurt de aceeasi calitate si, in consecinta, platesc un randament mai mare. (2) Obligatiunea de trezorerie de 30 de ani cel mai recent emisa care este considerata frecvent drept un indicator al evolutiei pretului instrumentelor financiare de credit guvernamentale pe termen lung.
Obligatiune cu optiune put implicita(<i>Put bond</i>)<br> Obligatiune care permite detinatorului ei sa o restituie la date specificate inainte de scadenta si sa primeasca valoarea nominala. Pe durata de viata a unei emisiuni de obligatiuni de acest tip, poate exista o singura data sau mai multe dati cand detinatorilor de obligatiuni li se permite sa restituie emitentului obligatiunile. In schimb, pentru acest privilegiu, un investitor trebuie sa accepte un randament ceva mai mic atunci cand alege o obligatiune cu optiune put implicita in locul unei obligatiuni cu rata fixa a dobanzii, care nu poate fi restituita inainte de scadenta.
Obligatiune comuna (in comun)(<i>Joint bond</i>)<br> Obligatiune care are mai multi garanti sau care este garantata de o alta entitate decat emitentul. Aceste obligatiuni sunt folosite, de obicei, atunci cand o companie mama garanteaza obligatiunile uneia dintre filialele sale.
Obligatiune cu o singura scadenta(<i>Term bond</i>)<br> Emisiune de obligatiuni municipale in care toate obligatiunile ajung la scadenta la aceeasi data, avand de regula un fond de amortizare.
Obligatiune cu garantie limitata(<i>Limited-tax general obligation bond</i>)<br> Obligatiune generala care nu este garantata cu intreaga puterea fiscala a emitentului ci este garantata doar cu un anumit impozit.
Obligatiune cu scadenta curenta(<i>Short bond</i>)<br> (1) Obligatiune care ajunge la scadenta in mai putin de 2 ani. (2) Obligatiune care mai are putin timp pana la scadenta, de regula cel mult 1 an, fiind astfel clasificata drept o datorie curenta.
Obligatiune negarantata subordonata(<i>Subordinated debenture</i>)<br> Obligatiune negarantata care confera detinatorului sau un drept asupra activelor emitentului inferior dreptului conferit de toate celelalte emisiuni de obligatiuni existente sau viitoare. Astfel, in cazul in care compania emitenta devine insolvabila si trebuie sa fie lichidata, inainte ca detinatorii obligatiunilor negarantate subordonate sa poata fi platiti, trebuie satisfacute drepturile conferite de toate celelalte emisiuni de obligatiuni. Datorita riscului pe care il implica, emitentii trebuie sa plateasca rate ale dobanzii relativ mari pentru a putea vinde investitorilor aceste obligatiuni. Multe emisiuni de obligatiuni negarantate subordonate includ un bonus, cum ar fi dreptul de a converti aceste instrumente financiare de credit in actiuni comune. Un bonus este inclus cu scopul de micsora ratele dobanzii platite pentru obligatiunile negarantate subordonate, sub nivelul celor care ar trebui platite daca nu ar exista bonusul.
Obligatiune cu vanzare anticipata(<i>Lower floater</i>)<br> Obligatiune cu rata variabila a dobanzii, avand o optiune put implicita care ii permite detinatorului sa vanda instrumentul financiar de credit inapoi emitentului, inainte de scadenta.
Obligatiune bazata pe venituri(<i>Revenue bond</i>)<br> Obligatiune municipala pentru care platile dobanzii si principalului sunt efectuate din veniturile generate de un anumit activ fix ce a fost finantat de emisiunea de obligatiuni, cum ar fi un pod cu taxa, o autostrada cu taxa sau un aeroport. Obligatiunile bazate pe venituri se considera ca sunt de o calitate mai slaba decat obligatiunile generale, desi nu toate sunt la fel de riscante, riscul lor fiind in functie de capacitatea activelor finantate de a produce venituri.
Obligatiune garantata cu echipamente(<i>Equipment trust certificate</i>)<br> Obligatiune pe termen mediu sau lung pentru care platile dobanzii si principalului sunt efectuate din veniturile obtinute din inchirierea echipamentului finantat prin emisiunea de obligatiuni. Acest instrument financiar de credit confera detinatorului sau dreptul asupra echipamentului in cazul in care emitentul nu isi indeplineste obligatiile de plata. Titlul de proprietate asupra echipamentului este detinut de catre un administrator imputernicit (trustee), de obicei o banca, pana cand obligatiunea este platita. Aceste obligatiuni sunt folosite ca surse de finantare, in general, de companiile de transporturi, cum ar fi companiile de transporturi feroviare sau aeriene.
Obligatiune cu o rata crescatoare a dobanzii(<i>Step rate coupon bond</i>)<br> Obligatiune a carei rata a dobanzii creste periodic pana la scadenta finala. De exemplu, o astfel de obligatiune poate plati o rata a dobanzii de 9% in primii cinci ani de la emitere, rata care va creste apoi la fiecare cinci ani pana la scadenta.
Obligatiune cu dubla scutire de la impozitare(<i>Double-exemption bond</i>)<br> In Statele Unite, obligatiuni care ofera investitorilor un venit scutit atat de impozitul statal, cat si de cel federal.
Obligatiune cu prima si clauza de rascumparare(<i>Cushion bond</i>)<br> Obligatiune care plateste o rata a dobanzii mai mare decat ratele curente ale dobanzii de pe piata si care se tranzactioneaza cu prima datorita unei clauze de rascumparare care permite emitentului sa rascumpere obligatiunea la un pret apropiat de pretul sau de piata. Daca ratele dobanzii vor creste, pretul unei astfel de obligatiuni nu va scadea prea mult.
Obligatiune bazata pe o taxa speciala(<i>Special tax bond</i>)<br> (1) Obligatiune municipala pentru care platile aferente serviciului datoriei sunt efectuate doar din veniturile generate de o anumita taxa, cum ar fi taxa pe alcool. (2) Vezi Special assessment bond.
Obligatiune bazata pe un impozit special(<i>Special assessement bond</i>)<br> Obligatiune municipala pentru care serviciul datoriei este limitat la veniturile furnizate de impozitele aplicate celor care beneficiaza in mod direct de pe urma proiectului care a fost finantat prin emisiunea de obligatiuni. O obligatiune de acest tip este mai riscanta decat o obligatiune generala a aceluiasi emitent, cu exceptia cazului in care, pe langa impozitul special, ea mai este garantata si cu puterea fiscala si capacitatea de indatorare (full faith and credit) a emitentului.
Obligatiune cu rata variabila a dobanzii(<i>Variable-rate demand obligation (VRDO</i>)<br> Obligatiune municipala care plateste o rata variabila a dobanzii, stabilita la intervale specificate, de exemplu zilnic, saptamanal sau lunar si care contine o optiune put implicita ce ii da posibilitatea detinatorului sa prezinte emitentului obligatiunea pentru a fi rascumparata la data la care este stabilita o noua rata a dobanzii.
Obligatiune cu drept de retentie prioritar(<i>Prior lien bond</i>)<br> Obligatiune cu prioritate fata de toate celelalte obligatiuni ale unui emitent. Astfel de obligatiuni sunt emise, de obicei, ca rezultat al unei reorganizari.
Obligatiune negarantata (garantata moral)(<i>Debenture</i>)<br> (1) Instrument financiar de credit garantat doar moral, cu puterea financiara si integritatea emitentului, si nu cu un anumit activ. (2) Obligatiune de corporatie negarantata. In cazul in care emitentul este lichidat, detinatorul unei obligatiuni negarantate devine creditor general (general creditor) fiind mai putin probabil ca acesta sa-si recupereze integral banii decat detinatorii obligatiunilor garantate cu un anumit activ (secured creditors).
Obligatiune bazata pe un impozit nedelimitat(<i>Unlimited tax bond</i>)<br> Obligatiune municipala garantata cu veniturile obtinute din perceperea unor impozite nedelimitate la o anumita rata sau valoare pe perioada cat obligatiunea se afla in circulatie.
Obligatiune bazata pe doua surse de venit(<i>Double-barrelled bond</i>)<br> Obligatiune municipala garantata cu doua surse distincte de venit. De exemplu, o obligatiune municipala garantata atat cu puterea fiscala si capacitatea de indatorare a emitentului (adica, cu veniturile provenite din impozitele care urmeaza a fi colectate de catre emitent si din emisiunile de obligatiuni pe care acesta le poate vinde in viitor) cat si cu veniturile obtinute de catre emitent dintr-o activitate economica de un anumit tip dar care nu au nici o legatura cu prima sursa de venit. Un alt exemplu il constituie o obligatiune municipala bazata pe venituri pentru care platile dobanzii si principalului sunt garantate de catre o entitate municipala mai mare. Astfel, daca o autoritate publica locala a podurilor emite, pentru finantarea constructiei unui pod, obligatiuni bazate pe venituri pentru care platile dobanzii si principalului sunt garantate cu veniturile furnizate de taxele platite de catre utilizatorii podului, iar obligatiunile sunt in acelasi timp garantate de catre statul, municipiul sau orasul respectiv, atunci obligatiunile sunt bazate pe doua surse de venit. Investitorii sunt protejati impotriva neindeplinirii obligatiilor de plata de catre autoritatea publica locala, ce poate surveni in cazul in care acel pod nu va fi utilizat indeajuns iar veniturile generate nu vor fi suficiente pentru a plati serviciul datoriei.
Obligatiune cu rata variabila a dobanzii si cu o optiune put implicita(<i>Floating rate put option bond</i>)<br> Obligatiune care plateste o rata variabila a dobanzii, pe care detinatorul o poate restitui ("put") emitentului. Astfel de obligatiuni sunt garantate cu un acreditiv care asigura emitentului fondurile necesare pentru a rascumpara obligatiunile. De obicei, este denumita "obligatiune cu rata variabila a dobanzii" (variable rate demand obligation).
Obligatiune platita pana la scadenta dintr-un fond escrow(<i>Escrowed to maturity (ETM) bond</i>)<br> Obligatiune municipala refinantata anticipat. Atunci cand ratele dobanzii scad, un emitent poate decide sa vanda o noua emisiune de obligatiuni, denumita emisiune de refinantare, si sa foloseasca venitul obtinut din vanzarea acesteia pentru a achita prima emisiune, denumita emisiune refinantata, incercand astfel sa reduca costurile cu dobanda. Venitul obtinut din vanzarea emisiunii de refinantare este folosit pentru a alcatui un portofoliu de instrumente financiare de trezorerie astfel incat platile dobanzii si principalului aferente acestor instrumente sa se potriveasca exact cu platile dobanzii si principalului care trebuie facute pentru obligatiunile refinantate. Portofoliul de instrumente financiare de trezorerie este in custodie la un administrator imputernicit, iar emisiunea de obligatiuni se spune ca este refinantata integral si platita pana la scadenta dintr-un fond escrow. In practica, obligatiunile sunt rascumparate de obicei la prima data a rascumpararii. In Statele Unite, datorita faptului ca obligatiunile ETM sunt garantate indirect de catre Trezoreria Statelor Unite, ele sunt considerate cele mai sigure obligatiuni municipale disponibile si se tranzactioneaza pe piata la un rating de AAA.

Citate celebre, citate despre fericire

Să ne mulţumim cu ce avem, fără a face comparaţii; niciodată nu va fi fericit acela pe care-l va chinui fericirea mai mare a altuia. Seneca


Cuvântează sau acţionează cu o minte pură, iar fericirea te va urma, asemeni umbrei tale, de neclintit. Buddha


Vremea in Bucureşti

18:00 - 0:00

Partial noros

Partial noros. 13°C la ora 18:00. Viteza vantului 10.8 Km/h dinspre V. Nu sunt asteptate precipitatii.

 
 
   
NetFlash.ro la indemana ta!